Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Yrkesstudier » Notio - musikens form, funktion och tradition

Notio - musikens form, funktion och tradition

Utförandeplaner
Kod: MU14NT
Namn: Notio - musikens form, funktion och tradition
SP totalt: 34
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 12    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har

Har utvecklad kunskap i musikhistoria, form,dynamik och kan diskutera och reflektera över dessa.

Har utvecklad kunskap om musikens form och funktion.

Kan samarbeta med yrkeslivet - med grupper, ensembler, producenter, körer, och i andra motsvarande sociala yrkesrelationer.

Har utvecklad kunskap om musikens teori, arrangemang och kompositon och kan använda dessa i en praktisk form.

Har en utvecklad kunskap i transkription, gehör, memorering och notation av melodi, ackord och rytm.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen