Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext

Klinisk vårdvetenskap i olika kontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV
Namn: Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
SP totalt: 75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 18    År 2: 27    År 3: 21    År 4:     År 5: 9    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen