Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Yrkesstudier för musikpedagoger » Huvudämne B » Huvudämne B Examination

Huvudämne B Examination

Utförandeplaner
Kod: MU14HB07
Namn: Huvudämne B Examination
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har genom ett självständigt handlande gjort presentationen möjlig att förverkliga.

kan synliggöra sitt hantverk samt sin gestaltningsförmåga, självständighet, kreativitet och identitet inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i musik
Anmärkningar: Individuella utförandeplaner uppgörs för varje enskilt huvudämne och instrument.
Undervising sker individuellt, i ensembleform och som mästarkurs.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen