Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Yrkesstudier för musikpedagoger » Huvudämne C » Huvudämne C8

Huvudämne C8

Utförandeplaner
Kod: MU14HC08
Namn: Huvudämne C8
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i musik
Anmärkningar: Individuella utförandeplaner uppgörs för varje enskilt huvudämne och instrument.
Undervising sker individuellt, i ensembleform och som mästarkurs.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen