Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations » Advanced professional studies » Cyber security and Connectivity » Cyber security and Connectivity

Cyber security and Connectivity

Utförandeplaner
Kod: AMO18CS01
Namn: Cyber security and Connectivity
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
- understand risk management and information security.
- understands current main threats to cyber security and connectivity in shipping and autonomous vessels.
- has gained capabilities to mitigate risks in information security and cyber security.
- understands possibilities and limitations of connectivity for autonomus vessels.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen