Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Klinisk radiografi och strålbehandling » Developing quality management and safety culture

Developing quality management and safety culture

Utförandeplaner
Kod: SHV16RS01
Namn: Developing quality management and safety culture
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- is able to critically evaluate and present safety culture in clinical radiography
- is able to manage it safety culture in clinical radiography
- is ethical and cost-effective in clinical radiography
- has quality management models and theories in clinical radiography
- is familiar with concepts and principles of safety culture in clinical radiography
- is able to use the most general evaluation methods in clinical radiography
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen