Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Socialhandledning och dokumentering

Socialhandledning och dokumentering

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS07
Namn: Socialhandledning och dokumentering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan handleda individer och grupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering
- Kan arbeta med klientprocesser, serviceplanering och utvärdering av stödåtgärder
- Har kunskap i strukturerad dokumentering inom socialvården
- Känner till principerna för delaktighetsfrämjande handledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen