Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations » Advanced professional studies » Master Studies - Introduction

Master Studies - Introduction

Utförandeplaner
Kod: AMO18MI
Namn: Master Studies - Introduction
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student:
- has the necessary skills for distance studies and e-learning
- develops an understanding about academic writing
- knows a variety of research methods
- understands maritime operations, and how Autonomous vessels and the fourth revolution of shipping will affect maritime operations including new business models in shipping.
- can recognize maritime legislation and legal perspectives for autonomous vessels.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen