Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Omsorg om personer med utvecklingsstörning

Omsorg om personer med utvecklingsstörning

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS06
Namn: Omsorg om personer med utvecklingsstörning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan främja trygghet, omsorg, delaktighet och självbestämmande för personer med utvecklingsstörning i boende-, arbets- och fritidsmiljöer
- kan stöda familjer och anhöriga till personer med utvecklingsstörning
- har grundläggande färdigheter i alternativ kommunikation, anpassade metoder och material
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till Socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen