Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Grundstudier » Samhället och professionen » Grunder i socialt arbete

Grunder i socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SP07
Namn: Grunder i socialt arbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till de teoretiska grunderna för socialt arbete, dess målgrupper och verksamhetsformer
- känner till grunderna för ett professionellt förhållningssätt och utvecklar ett etiskt hållbart arbetssätt i relation till individ, grupp och samhälle
- har kunskaper i klientprocessen och den professionella interaktionens dimensioner
- kan målmedvetet, ansvarsfullt och samarbetsinriktat fungera i professionella sammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till Socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen