Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Mångkulturellt socialt arbete

Mångkulturellt socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SOC01
Namn: Mångkulturellt socialt arbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har ett interkulturellt och kultursensitivt förhållningssätt och kan främja integration i samhället
- Kan utföra socialt arbete bland invandrare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen