Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria studier för kyrkans fostran

Behörighetsgivande valfria studier för kyrkans fostran

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSKF
Namn: Behörighetsgivande valfria studier för kyrkans fostran
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar: Studerande skall förutom de behörighetsgivande valfria studierna avlägga 15 sp teologiska studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen