Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Klinisk vård inom valbar kontext

Klinisk vård inom valbar kontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV18KVV03
Namn: Klinisk vård inom valbar kontext
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom vårdkontext
- kan inom vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- kan redogöra för laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården och utföra grundläggande laboratorieundersökningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen