Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » PROFILERINGSSTUDIER » Fördjupad klinisk vård » Fördjupad klinisk vård inom primärvård

Fördjupad klinisk vård inom primärvård

Utförandeplaner
Kod: VÅV18FK01
Namn: Fördjupad klinisk vård inom primärvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har evidensbaserad kunskap om primärvård och förstår betydelsen av att skapa en god vårdrelation både till patienten och deras anhöriga
- behärskar vården av patienter inom primärvård
- behärskar vården av akut sjuka barn
- visar förmåga att bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården
- kan utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation enligt nationella direktiv
- kan i en simulerad situation ansvara för en säker läkemedelsbehandling
- kan tillämpa ett rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt
- kan tillämpa patienthandledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen