Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Biomedicinsk vetenskap » Grunderna i vaccinationskunskap

Grunderna i vaccinationskunskap

Utförandeplaner
Kod: VÅV18BV09
Namn: Grunderna i vaccinationskunskap
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Läkemedelsbehandling 1 och 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om de sjukdomar som förebyggs genom vaccination både nationellt och internationellt
- har kunskap om vaccinernas sammansättning, fördelar med vaccinationer och vaccinationsbiverkningar
- har kunskap om nationella vaccinationsprogrammet i Finland och dess lagstiftning
- har kunskap om vaccination av olika grupper
- har färdigheter gällande rådgivning och förberedelse inför vaccination, kunskap om vaccinatiosteknik och åtgärder efter utförd vaccination
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen