Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Kvalitetsutveckling och innovationer

Kvalitetsutveckling och innovationer

Utförandeplaner
Kod: SHV18HL03
Namn: Kvalitetsutveckling och innovationer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt kan hantera och delta i utveckling av ett kvalitetsarbete för framtiden
- kan kritiskt granska nyttor och utmaningar som digitaliseringen medför, speciellt i fråga om etiska utmaningar, i nuläge och i framtiden
- kan handleda individer i användandet av hälso- och välfärdstjänster i digitala omgivningar
- känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen