Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Sustainable Coastal and Water Management » Sustainable Coastal Management

Sustainable Coastal Management

Utförandeplaner
Kod: CM13SW01
Namn: Sustainable Coastal Management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: At the end of this course students should:
• know how and why water bodies are monitored
• know the different institutions that carry out water monitoring in Finland
• get familiar with different methods to conduct monitoring of aquatic bodies
• learn about national and European laws that rule the aquatic monitoring
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: SCM
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen