Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Sustainable Coastal and Water Management » Monitoring of Aquatic Bodies I

Monitoring of Aquatic Bodies I

Utförandeplaner
Kod: CM18SW01
Namn: Monitoring of Aquatic Bodies I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: --
Kursspecifika kompetenser: The Student
- knows what type of pollutional load threatens our water bodies
- knows how and why water bodies are monitored
- is familiar with authorities and other actors conductiong monitoring of aquatic bodies
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: SCM
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen