Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap

Utförandeplaner
Kod: SHV18HL01
Namn: Ledarskap och medarbetarskap
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan:
- definiera och motivera ett etiskt medvetet ledarskap
- relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
- analysera, tillämpa och kombinera ett hälsofrämjande ledarskap för att nå ett välfungerande och välmående arbetssamfund
- analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap
- analysera, tillämpa och kombinera olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap (ex Bolmas & Deals uppdelning)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen