Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering

Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering

Utförandeplaner
Kod: SHV18HL02
Namn: Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan:
- förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen