Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SHV14HL
Namn: Hållbart ledarskap
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

Har djup insikt i vad ett hållbart ledarskap innebär på personlig ledarskapsnivå, i arbetssamfundet, i organisationen

Behärskar grunderna i ekonomisk styrning och arbetsrätt

Kan identifiera och tillämpa grunderna för kvalitetsutveckling och förändringsarbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen