Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Yrkesstudier » Drumline » Drumline

Drumline

Utförandeplaner
Kod: MU14DR01
Namn: Drumline
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

utvecklar arbetsdisciplin.

utvecklar melodirytmsinne och kordination

pulskänsla samt fysiologin för respektive instrument.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen