Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Människans fysiologi och anatomi 2

Människans fysiologi och anatomi 2

Utförandeplaner
Kod: BA16BV03
Namn: Människans fysiologi och anatomi 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om cirkulationssystemets uppbyggnad och funktion
- har kunskap om lymfsystemet uppbyggnads och funktion
- har kunskap om och förstår hur lungorna, luftvägarna och respirationen fungerar
- har kunskap om och förstår hur mag-tarmkanalen med tillhörande organ samt matspjälkningen fungerar
- har kunskap om njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och funktion
- har kunskap om kroppens vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen