Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » Valfria studier » Stödämnen inom bioanalytik » Stödämnen inom bioanalytik

Stödämnen inom bioanalytik

Utförandeplaner
Kod: BA14ST01
Namn: Stödämnen inom bioanalytik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har förmåga att självständigt söka ny kunskap
- har förmåga att i nya situationer uppmärksamma och analysera samt lösa problem som hör till yrkesområdet
- har insikter i att använda datorn som arbetsredskap i yrkesverksamheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen