Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk laboratoriepraktik » Klinisk laboratoriepraktik 3

Klinisk laboratoriepraktik 3

Utförandeplaner
Kod: BA18KL03
Namn: Klinisk laboratoriepraktik 3
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 8    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Klinisk laboratoriemetodik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen