Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Vårdens och laboratorievetenskapens teoretiska grunder

Vårdens och laboratorievetenskapens teoretiska grunder

Utförandeplaner
Kod: BA14LV
Namn: Vårdens och laboratorievetenskapens teoretiska grunder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens fundament samt har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper. Har insikt i etik inom vårdområdet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen