Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Bostadshus » Byggnadsplanering

Byggnadsplanering

Utförandeplaner
Kod: BYE17BH02
Namn: Byggnadsplanering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten Grunder i byggnadsteknik samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• känner till måtten för bostadsutrymmen
• kan göra bygglovshandlingar
• vet vilken information huvudritningar bör innehålla.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen