Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Master of Marine Technology, Maritime Management » Advanced Professional Studies » Supply Chain Management » Supply Chain Management

Supply Chain Management

Utförandeplaner
Kod: MMM18SC01
Namn: Supply Chain Management
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The aim of the course is to develop student's knowledge-base on the planning, and operation of supply chains and to develop student's analytical and decision making skills related to supply chain management, especially considering the key role of maritime transport in global supply chains.

After completing the course, the student will:

- Understand the basics of logistics and supply chain management from the perspectives of focal firm and the logistics service provider

- Understand the evolution and logic of global supply chains

- Understand the roles of maritime transport and the shipping industry in global supply chains

- Understand the interaction between the different stakeholders in supply chains
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Marine Technology, Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen