Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Master of Engineering, Maritime Management » Advanced Professional Studies » Management Accounting and Maritime Business » Management Accounting and Maritime Business

Management Accounting and Maritime Business

Utförandeplaner
Kod: MMM18MA01
Namn: Management Accounting and Maritime Business
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- understands the place of Management accounting in an organisation.
- knows costing methods and processes for different types of organisations
- understands the requirements on the cost accounting systems used
- is able to prepare basic budgets and perform standard internal accounting calculations for management use within a company.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Engineering, Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen