Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Klinisk radiografi och strålbehandling » Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography

Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography

Utförandeplaner
Kod: SHV16RS03
Namn: Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- is able to develop optimization process of patient dose and image quality in clinical radiography
- is familiar with the principles of justification and optimisation of examinations/treatments by their indications, procedures and image quality
- is familiar with international, national and organisation specific best practices
- is able to evaluate and develope factors associated to image quality and patient dose
- is able to develope expertice in dose optimisation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar: a) Survey of excisting situation
b) Developing practices and evaluation of the development


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen