Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Klinisk radiografi och strålbehandling

Klinisk radiografi och strålbehandling

Utförandeplaner
Kod: SHV16RS
Namn: Klinisk radiografi och strålbehandling
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student:
- has advanced skills, knowledge and competence to develop safety and quality aspects in diffrent areas in clinical radiography and radiotaion therapy
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen