Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- fördjupar och utvidgar sin teoretiska och/eller praktiska kunskap i sitt kompetensområde (Biomedical Laboratory Science or Radiography) inom social- och hälsovården
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen