Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Bioanalytik » Expertise in clinical laboratory work

Expertise in clinical laboratory work

Utförandeplaner
Kod: SHV16BA03
Namn: Expertise in clinical laboratory work
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- acts as an expert in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and participates in the multiprofessional competence development of the work community
- anticipates future challenges in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and applies the acquired knowledge in developing laboratory work in multiprofessional teams
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar: a) Preanalytics and customer processes and their development in the chosen area of expertise
b) Elective area of clinical expertise according to the student’s individual study plan.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen