Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Bioanalytik

Bioanalytik

Utförandeplaner
Kod: SHV16BA
Namn: Bioanalytik
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student:
- has deeper skills and knowledge in the development of different areas in clinical laboratory work and is able to work as an expert
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen