Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Avancerade kliniska färdigheter » Avancerad klinisk vård

Avancerad klinisk vård

Utförandeplaner
Kod: SHV18AK05
Namn: Avancerad klinisk vård
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigm
Anatomi och patofysiologi
Klinisk bedömning och förverkligande av vård
Klinisk farmakologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- kan handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
- kan undervisa och handleda patienter/klienter
- har beredskap att skapa och uppehålla effektiva relationer med patienter/klienter och kolleger
- har beredskap klarlägga den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen