Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Avancerade kliniska färdigheter » Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi

Utförandeplaner
Kod: SHV14AK04
Namn: Klinisk farmakologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- kan redogöra för farmakodynamiska och farmakokinetiska principer, samt för generella verkningsmekanismer för läkemedel på molekylär och cellulär nivå
- kan redogöra för och dra slutsatser av individuella variationer, interaktionsmekanismer och biverkningar hos läkemedelssubstanser
- kan redogöra för verkningsmekanismer på molekylär nivå, samt redogöra för effekter, användningsområde och biverkningar för olika läkemedelsgrupper
- kan relatera farmakologiska verkningsmekanismer med behandling av patologiska tillstånd
- har beredskap att utvärdera den eventuella nyttan av och risken med multipel läkemedelsanvändning (polyfarmaci)
- har beredskap att identifiera hälsoproblem som beror på läkemedels biverkningar och samverkan
- har beredskap att tillämpa olika pedagogiska teorier vid undervisning av patienter som blir ordinerade läkemedel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen