Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Avancerade kliniska färdigheter » Anatomi och patofysiologi

Anatomi och patofysiologi

Utförandeplaner
Kod: SHV14AK02
Namn: Anatomi och patofysiologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studerande:
- har kunskap om de olika vävnadstyperna och rörelseapparatens uppbyggnad samt de olika organsystemens anatomi och fysiologi
- har kunskap om och förstår hur blodet, huden, cirkulationen, lymfcirkulation, respirationen, matspjälkningen och urinutsöndringen fungerar
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättningen och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har grundläggande kunskaper i patofysiologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- fördjupar sina kunskaper i anatomi och patofysiologi, och kan koppla kunskapen till klinisk vårdkontext
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen