Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Avancerade kliniska färdigheter » Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigm

Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigm

Utförandeplaner
Kod: SHV18AK01
Namn: Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigm
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan kartlägga och utveckla ett yrkesparadigm som avancerad klinisk sjukskötare
- har beredskap att kritiskt analysera och utvärdera avancerade kommunikationsfärdigheter med patienter/klienter och medarbetare
- kan tillämpa modeller för den reflektion som visar komplexa helhetsbehov hos patienter, familj och omgivning för att kunna öva upp förmågan till kritisk analys och utvärdering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen