Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Avancerade kliniska färdigheter

Avancerade kliniska färdigheter

Utförandeplaner
Kod: SHV14AK
Namn: Avancerade kliniska färdigheter
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 25    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:
- har beredskap att utföra en strukturerad hälsohistoria och hälsoundersökning av patienten, samt att planera, genomföra och utvärdera vården
- kan kritiskt analysera och utvärdera den egna insatsen i förhållande till evidens och göra en helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd
- kan identifiera, åtgärda och utvärdera de farmakologiska hälsoproblem som kan uppstå i patientvården
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen