Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Företagets internationalisering » Company Internationalization

Company Internationalization

Utförandeplaner
Kod: FEV18IFI01
Namn: Company Internationalization
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 14023_1.docx
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen