Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Logistik » Praktisk transportplanering

Praktisk transportplanering

Utförandeplaner
Kod: FFEV18ILO02
Namn: Praktisk transportplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 14020_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar: Ingår i moduen Logistik som anordnas vartannat år


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen