Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Logistik

Profileringsstudier i internationell handel: Logistik

Utförandeplaner
Kod: FEV18ILO01
Namn: Profileringsstudier i internationell handel: Logistik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar: Undervisningsspråket i kurserna inom studiehelheten är både svenska och engelska.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna avläggs inom yrkesstudierna.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.

Modulen Logistik ordnas vartannat år.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen