Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet » International Contract Law

International Contract Law

Utförandeplaner
Kod: FEV18IA04
Namn: International Contract Law
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handels- och bolagsrätt 6 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 14015_1.docx
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen