Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet » Kulturkännedom och olika marknadsområden

Kulturkännedom och olika marknadsområden

Utförandeplaner
Kod: FEV18IA02
Namn: Kulturkännedom och olika marknadsområden
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Affärskunnande 1
Kursspecifika kompetenser: -förstår affärskulturens och organisationskulturens betydelse för mångkulturella affärsrelationer
-har färdighet att tillägna sig främmande kulturer
-är förtrogen med handeln inom några utvalda marknadsområden
-känner till de handelspolitiska organisationerna och dess inverkan på världshandeln
Kursspecifika kompetenser (fil): 14013_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen