Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet » Utrikeshandelsteknik

Utrikeshandelsteknik

Utförandeplaner
Kod: FEV18IA01
Namn: Utrikeshandelsteknik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Affärskunnande 1
Kursspecifika kompetenser: - kan praktiskt handha export- och importtransaktioner i ett företag
- känner till betydelsen av Incoterms
- känner till olika betalningssätt vid utrikeshandel och kan välja det för situationen mest lämpade
- kan uppgöra de dokument som behövs vid utrikeshandel
- kan uppgöra de instruktioner som behövs vid spedition och förtullning
Kursspecifika kompetenser (fil): 14012_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen