Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Praktik » Praktik » Fördjupad företagsekonomisk praktik 2

Fördjupad företagsekonomisk praktik 2

Utförandeplaner
Kod: FEV18PRA3
Namn: Fördjupad företagsekonomisk praktik 2
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän företagekonomisk praktik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-fördjupar sina kontakter till näringslivet
-får praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom den valda profileringen
-tillämpar de teoretiska kunskaper som förvärvats inom profileringen
-väljer praktikplats med beaktande av personliga karriärplaner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen