Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Praktik » Praktik » Allmän företagsekonomisk praktik

Allmän företagsekonomisk praktik

Utförandeplaner
Kod: FEV18PRA1
Namn: Allmän företagsekonomisk praktik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: -blir bekant med och skapar kontakter till näringslivet
-fördjupar sig i uppgifter som ökar den allmänna kompetensen inom företagsekonomi och blir på så sätt bekant med sin kommande yrkesroll
-tillämpar de färdigheter som förvärvats i teorin
-väljer en prakikplats med beaktande av personliga karriärplaner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen