Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning » Skatterätt - Vero-oikeus

Skatterätt - Vero-oikeus

Utförandeplaner
Kod: FEV18JUS02
Namn: Skatterätt - Vero-oikeus
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Juridik 15 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13942_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen