Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning

Specialfrågor inom ekonomiförvaltning

Utförandeplaner
Kod: FEV18EF03
Namn: Specialfrågor inom ekonomiförvaltning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring och bokslut 5 sp,
Ekonomiplanering 5 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13940_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen