Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning » Operativ redovisning

Operativ redovisning

Utförandeplaner
Kod: FEV18EF01
Namn: Operativ redovisning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Ekonomiplanering 3 sp,
Bokföring och bokslut 5 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar olika metoder för planering, tillämpning och uppföljning av företagets ekonomistyrning
-kan uppgöra kalkyler för olika behov som underlag för beslut
-känner till olika kalkylmodeller såsom kostnadsbaserade, aktivitetsbaserade och värdebaserade kalkyler
Kursspecifika kompetenser (fil): 13938_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen